Дефектнотокова защита – модул Vigi C120 с моментално действие
Дефектнотокова защита – модул Vigi C120
с моментално действие,селективен и “si” • Moнтират се към автоматични прекъсвачи С120 от 10 до 125А- 2Р,3Р и 4Р и осигуряват:
  - защита на потребителите срещу непряк контакт;
  - осигуряват допълнителна защита на потребителите срещу пряк контакт (30mA)
  - защита на електрическите инсталации срещу пробив в изолацията.
  - Моментално изключване на веригата
  - Селективност s – изключва след кратко времезакъснение и осигурява пълна селективност с долустоящи моментални дефектнотокови защити.
 • Приложение:
  - Клас АС- в нормални променливотокови вериги,без наличие на хармоници или DC-съставки на прав ток;
  - Клас А(тип”si”)- във вериги замърсени с хармоници или DC-съставки на прав ток,породени от:
  - последователни попадения на мълнии;
  - наличие на електронен баласт;
  - наличие на консуматори,генериращи хармоници като луминисцентно осветление,компютри,изправители и др.


  АС клас Vigi C120 модул

 • Oписание

  Реф. номер

  Цена с ДДС

  VIGI C120 2P 125A 30MA

  18563

  304.64

  VIGI C120 2P 125A 300MA

  18564

  228.46

  VIGI C120 2P 125A 300MAS

  18544

  297.13

  VIGI C120 2P 125A 500MA

  18565

  213.22

  VIGI C120 2P 125A 1000MA S

  18545

  259.23

  VIGI C120 3P 125A 30MA

  18566

  380.78

  VIGI C120 3P 125A 300MA

  18567

  285.02

  VIGI C120 3P 125A 300MAS

  18546

  371.32

  VIGI C120 3P 125A 500MA

  18568

  266.64

  VIGI C120 3P 125A 1000MA S

  18547

  321.84

  VIGI C120 4P 125A 30MA

  18569

  411.29

  VIGI C120 4P 125A 300MA

  18570

  308.40

  VIGI C120 4P 125A 300MAS

  18548

  400.94

  VIGI C120 4P 125A 500MA

  18571

  287.95

  VIGI C120 4P 125A 1000MA S

  18549

  347.52
  “si” тип Vigi C120 модул

  Oписание

  Реф. номер

  Цена с ДДС

  VIGI C120 2P 125A 30MAA SI

  18591

  411.29

  VIGI C120 2P 125A 300MAA SI

  18592

  308.40

  VIGI C120 2P 125A 300MA/S A SI

  18556

  400.94

  VIGI C120 2P 125A 500MAA SI

  18593

  287.95

  VIGI C120 2P 125A 1000MA/S A SI

  18557

  368.10

  VIGI C120 3P 125A 30MAA SI

  18594

  523.94

  VIGI C120 3P 125A 300MAA SI

  18595

  385.54

  VIGI C120 3P 125A 300MA/S A SI

  18558

  501.20

  VIGI C120 3P 125A 500MAA SI

  18596

  359.84

  VIGI C120 3P 125A 1000MA/S A SI

  18559

  434.34

  VIGI C120 4P 125A 30MAA SI

  18597

  555.23

  VIGI C120 4P 125A 300MAA SI

  18598

  438.89

  VIGI C120 4P 125A 300MA/S A SI

  18560

  541.29

  VIGI C120 4P 125A 500MAA SI

  18599

  388.64

  VIGI C120 4P 125A 1000MA/S A SI

  18561

  469.26

    © 2006 ЖО&ВЕН Всички права запазени.  Дизайн: Market.BG