Дефектнотокова защита – модул Vigi C60

Moментални 10,30,100,300 и 500 mA
Селективни s 300mA и 1000mA

 • Moнтират се към автоматични прекъсвачи С60 2Р,3Р и 4Р и осигуряват:
  - защита на потребителите срещу непряк контакт;
  - осигуряват допълнителна защита на потребителите срещу пряк контакт ( 10 и 30mA)
  - защита на електрическите инсталации срещу пробив в изолацията.
  - предпазни капаци за винтове.Предпазва клемите на модул Vigi срещу пряк контакт.
  - Моментално изключване на веригата(без забавяне)
  - Селективност s – изключва след кратко времезакъснение и осигурява пълна селективност с долустоящи моментални дефектнотокови защити.
 • Приложение:
  - Клас АС- в нормални променливотокови вериги,без наличие на хармоници или DC-съставки на прав ток;
  - Клас А(тип”si”)- във вериги замърсени с хармоници или DC-съставки на прав ток,породени от:
  - последователни попадения на мълнии;
  - наличие на електронен баласт;
  - наличие на консуматори,генериращи хармоници като луминисцентно осветление,компютри,изправители и др.
  - Административни сгради и индустрия.
 • Действие:
  - електромеханично;
  - без помощен източник на захранване

  АС клас Vigi C60 модул

  Oписание

  Реф. номер

  Цена с ДДС

  VIGI C60 2P 25A 10MA

  26580

  163.42

  VIGI C60 2P 25A 30MA

  26581

  101.70

  VIGI C60 2P 25A 100MA

  26582

  99.89

  VIGI C60 2P 25A 300MA

  26583

  99.89

  VIGI C60 2P 25A 500MA

  26584

  99.89

  VIGI C60 2P 40A 30MA

  26600

  127.11

  VIGI C60 2P 40A 300MA

  26601

  108.97

  VIGI C60 2P 40A 500MA

  26602

  107.14

  VIGI C60 2P 63A 30MA

  26611

  163.42

  VIGI C60 2P 63A 100MA

  26612

  145.28

  VIGI C60 2P 63A 300MA

  26613

  146.80

  VIGI C60 2P 63A 500MA

  26614

  143.47

  VIGI C60 2P 63A 300MA S

  26616

  181.61

  VIGI C60 2P 63A 1000MA S

  26618

  163.42

  VIGI C60 3P 25A 30MA

  26588

  118.03

  VIGI C60 3P 25A 300MA

  26590

  110.59

  VIGI C60 3P 25A 500MA

  26591

  116.22

  VIGI C60 3P 40A 30MA

  26603

  158.09

  VIGI C60 3P 40A 300MA

  26604

  127.11

  VIGI C60 3P 40A 500MA

  26605

  125.31

  VIGI C60 3P 63A 30MA

  26620

  181.61

  VIGI C60 3P 63A 300MA

  26622

  157.65

  VIGI C60 3P 63A 300MAS

  26631

  242.33

  VIGI C60 3P 63A 500MA

  26626

  169.76

  VIGI C60 3P 63A 1000MA S

  26636

  199.78

  VIGI C60 4P 25A 30MA

  26595

  127.11

  VIGI C60 4P 25A 300MA

  26597

  116.55

  VIGI C60 4P 25A 500MA

  26598

  108.97

  VIGI C60 4P 40A 30MA

  26606

  161.38

  VIGI C60 4P 40A 300MA

  26607

  133.15

  VIGI C60 4P 40A 500MA

  26608

  125.31

  VIGI C60 4P 63A 30MA

  26643

  195.32

  VIGI C60 4P 63A 300MA

  26645

  164.57

  VIGI C60 4P 63A 300MA S

  26648

  235.57

  VIGI C60 4P 63A 500MA

  26646

  176.78

  VIGI C60 4P 63A 1000MA S

  26650

  181.61 • “si” тип Vigi C60 модул

  Oписание

  Реф. номер

  Цена с ДДС

  VIGI C60 SI 2P 25A 30MAA

  26747

  161.64

  VIGI C60 SI 2P 40A 30MAA

  26761

  193.98

  VIGI C60 SI 2P 63A 30MAA

  26774

  242.47

  VIGI C60 SI 2P 63A 300MA A S

  26779

  192.01

  VIGI C60 SI 3P 25A 30MAA

  26751

  202.10

  VIGI C60 SI 3P 40A 30MAA

  26764

  242.47

  VIGI C60 SI 3P 63A 30MAA

  26789

  283.92

  VIGI C60 SI 3P 63A 300MA A S

  26794

  224.14

  VIGI C60 SI 4P 25A 30MAA

  26756

  217.68

  VIGI C60 SI 4P 40A 30MAA

  26767

  228.79

  VIGI C60 SI 4P 63A 30MAA

  26799

  286.45

  VIGI C60 SI 4P 63A 300MA A S

  26804

  235.57

    © 2006 ЖО&ВЕН Всички права запазени.  Дизайн: Market.BG