Модули

Артикул

референция
в бял цвят

цена
с ДДС

референция
в цвят сл.кост

цена
с ДДС

Еднополюсен ключ 3108-001-0002М

3.24

3107-001-0002М

3.41

Сериен ключ 3108-002-0002М

3.52

3107-002-0002М

3.73

Девиаторен ключ 3108-003-0002М

3.52

3107-003-0002М

3.73

Бутон 3108-004-0002М

3.29

3107-004-0002М

3.43

Кръстат ключ 3108-006-0002М

5.30

3107-006-0002М

5.57

Ключ за управление на щори 3108-007-0002М

7.81

3107-007-0002М

8.22

Еднополюсен ключ с индикаторна лампа 3108-015-0002М

4.06

3107-015-0002М

4.25

Девиаторен ключ с индикаторна лампа 3108-017-0002М

4.64

3107-017-0002М

4.88

Бутон с индикаторна лампа 3108-018-0002М

3.06

3107-018-0002М

4.25

Бутон с индикаторна лампа и символ звънец 3108-020-0002М

4.64

3107-020-0002М

4.88

Бутон с индикаторна лампа и символ стълбище 3108-021-0002М

4.64

3107-021-0002М

4.88

Ротативен димер 3108-031-0001М

20.45

3107-031-0001М

21.50

Контактен излаз Френски стандарт 3108-100-0022М

3.34

3107-100-0022М

3.49

Контактен излаз Шуко стандарт 3108-105-0002М

3.24

3107-105-0002М

3.41

Контактен излаз Шуко
стандарт със защитен капак
3108-110-0002М

4.06

3107-110-0002М

4.25

Телефонна розетка RJ11 3108-125-0001М

3.52

3107-125-0001М

3.72

Телефонна розетка 2хRJ11 3108-126-0005М

7.30

3107-126-0005М

7.68

Информационна розетка RJ 45 кат. 5 3108-131-0001М

10.33

3107-131-0001М

10.82

Информационна розетка 2хRJ 45 кат. 5 3108-132-0001М

21.00

3107-132-0001М

22.04

Телевизионна розетка TV/R 3108-140-0001М

7.22

3107-140-0001М

7.58

Крайна телевизионна розетка TV/R 3108-141-0001М

18.47

3107-141-0001М

19.39

Междинна телевизионна розетка TV/R 11dB 3108-142-0001М

19.76

3107-142-0001М

20.75

Междинна телевизионна розетка TV/R 14dB 3108-143-0001М

19.69

3107-143-0001М

20.70

Междинна телевизионна розетка TV/R 18 dB 3108-144-0001М

19.72

3107-144-0001М

20.72

Междинна телевизионна розетка TV/R SAT 3108-146-0001М

30.55

3107-146-0001М

32.09

Крайна телевизионна розетка TV/R SAT 3108-147-0001М

29.54

3107-147-0001М

31.01


  © 2006 ЖО&ВЕН Всички права запазени.  Дизайн: Market.BG