Контактори тип СТ
Модулните контактори СТ управляват еднофазни, трифазни и четирифазни вериги с ток до 100А. Характеризират се с безшум
Контактори TeSys модел D
Контактори за управление на мотори до 75kW при 400 V.Управляващи вериги: АС,DC или ниска консумация DC. Номинален ра
Автоматични прекъсвачи NG125N,крива С,25kA
Автоматични прекъсвачи NG125N,крива С,25kA Автоматични прекъсвачи NG125N са специално проектирани да изпълняват функции,които изискват висока разривна мощност (
Токови трансформатори TI
Токови трансформатори TI Токовите трансформатори с преводно отношение х/5 се използват за измервателни устройства (амперметри,електромери и др.),за устройства,
Мощностен разединител с дефектнотокова защита
Мощностен разединител с дефектнотокова защитаID Donae клас АС Моментални 30 и 300mA Осигуряват: - управление и разед
Автоматичен прекъсвач - DPN N Vigi и Declic Vigi
DPN N Vigi – 30 и 300 mA с моментално действие-автономна дефектнотокова защита,осигуряваща пълна защита от свръхтокове и токове на утечка. Осигуряват: - защита на хора
Declic Vigi –авоматичен прекъсвач с дефектнотокова защита – 30mA
Приложение: - жилищни сгради.
Дефектнотокова защита – модул Vigi C60
Moментални 10,30,100,300 и 500 mAСелективни s 300mA и 1000mA Moнтират се към автоматични прекъсвачи С60 2Р,3Р и 4Р и осигуряват: - защита на потребителите срещу непряк кон
Дефектнотокова защита – модул Vigi C120 с моментално действие
Дефектнотокова защита – модул Vigi C120с моментално действие,селективен и “si” Moнтират се към автоматични прекъсвачи С120 от 10 д
Автоматични прекъсвачи Compact NS
Автоматичните прекъсвачи Compact NS осигуряват различен вид защита, в зависимост от защитния блок,с който са съоръжени.Предлагат се допълнителни функции за измервания и индикации:
Товарови прекъсвачи Interpact INS,INV,IN
Гамата от товарови прекъсвачи отговаря на всички изисквания за управление на веригите ниско напрежение в областта на: - включване на ел.линии; - превключване на ел.вериги в индустриални о
  © 2006 ЖО&ВЕН Всички права запазени.  Дизайн: Market.BG