Модули
Декоративен елемент
Рамки
Влагозащитени механизми IP54
Товарови прекъсвачи I от 20 до 125 А
Товаровите прекъсвачи I изпълняват следните функции: управление (включване и изключване на вериги под товар) разединяванеМеханическата износоустойчивост е:
Комутационни апарати за управление
Превключватели СМПревключвателите СМ служат за ръчно управление на електрически вериги.Фамилията превкл
Импулсни релета TL. Превключващи релета TLI
Импулсните релета служат за дистанционно управление на веригите: чрез поредица от импулси от няколко т
Трансформатори TR
Звънчевите и разделителните трансформатори TR са трансформатори за безопасно свръхниско напрежение, получено от мрежа НН.
Звънци SO и зумери RO
Използват се за звукова сигнализация в жилищни и промишлени сгради.Технически характеристики:- н
Устройства за индикация - светлинни индикатори V
Технически характеристики: работна честота: 50 - 60 Hz светлинен индикатор с технология на светещи дио
Електромери МЕ
Електормерите са предназначени за измерване на енергия, консумирана в електрическите вериги, еднофазни или трифазни, с или без из
  © 2006 ЖО&ВЕН Всички права запазени.  Дизайн: Market.BG