Модулни табла Mini Pragma
Mini Pragma е модулно разпределително табло до 63А. 1 ред, 4 до 18 модула; 2 и 3 реда, по 12 модула или 18 модула
Контактори тип СТ
Модулните контактори СТ управляват еднофазни, трифазни и четирифазни вериги с ток до 100А. Характеризират се с безшум
Разпределителни табла Pragma F24
1 до 6 реда, 24 модула на ред, клас 1 и 2.Разпределителното табло Pragma F24 е модулно табло за вътрешни инстала
Aвтоматични прекъсвачи Е60N+ крива С, 6000А
В и С кривиБДС ЕN60898 IEC 947-2 Автоматичният прекъсвач Е60N+ съчетава следните функции: защита н
Aвтоматични прекъсвачи С120N крива С, 10 000А
ID тип "si", клас АС
Моментални - 10, 30, 100, 300 и 500 mA Селективни s - 100 mA, 300 mA и 500 mA
Aвтоматични прекъсвачи С60N крива С, 6000А
В, С и D кривиЕN60898 IEC 947-2Автоматичният прекъсвач C60N/H/L съчетава следните функции: защита н
Контактори TeSys
Управление на мотори от 6 до 12 А. Управляваща верига: променливотокова. Изборът на контактор се извършва според съо
Ключове и контакти серия Unica +
Като естествено допълнение на вече съществуващите продукти за крайно електроразпределение Schneider Electric създава
Ключове и контакти серия Unica
  © 2006 ЖО&ВЕН Всички права запазени.  Дизайн: Market.BG