Автоматични предпазители - System pro M Compact - Серия S 200C
Приложение: Жилищни, търговски и индустриални инсталации.Функция:
Модулни табла
Предназначени за монтаж в промишлени и битови сгради за изграждане на нови или за обновяване на съществуващи инсталац
Автоматични предпазители – Compact Home - Серия SH 200C
Приложение: Жилищни и търговски сгради Функция: Защита и управлениена вериги срещу свръ
Прекъсвачи Т max
Новите серии прекъсвачи Тмах на АВВ се предлагат в пет размера: Т1,Т2,Т3,Т4 и Т5, с възможност да покрият работен ток
Контактори
Три-полюсни контактори тип А - променливотоково задействане. Включване на променлив ток. Номиналният работен ток е в
Дефектнотокова защита
Дефектнотокова защита Дефектнотоковите защити осигуряват: -управление и разединяване на електрическите вериги; -защита на потребителите срещу директен
Метални табла- SR – IP65
Термични защити
Термични защити
Контактори инст. ESB
Контактори инст. ESB
  © 2006 ЖО&ВЕН Всички права запазени.  Дизайн: Market.BG